Badania laboratoryjne

Prawidłowa eksploatacja zarówno stacji uzdatniania wody, jak i urządzeń korzystających z tej wody wymaga znajomości rodzaju i ilości zanieczyszczeń się w niej znajdujących. Stopień zanieczyszczenia wyznaczają wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, które określa się na podstawie analiz laboratoryjnych. Analizy te powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie od poboru próbki, ponieważ skład chemiczny wody zmienia się w czasie. Do celów eksploatacyjnych wystarczająca jest na ogół skrócona analiza wody zawierająca oznaczenia:

 • Odczyn pH
 • Przewodność [µS/cm]
 • Twardość ogólna [odH]
 • Chlorki [mg/dm3]
 • Zasadowość [mval/dm3]
 • Fosforany [mg/dm3]
 • Żelazo ogólne [mg/dm3]
 • Tlen rozpuszczony [mg/dm3]
 • Aminy (jeśli dozowane)

W celu określenia dokładnej kondycji układu technologicznego zalecana jest pełna analiza wody, do której oprócz podstawowych parametrów zaliczymy:

 • Siarczany [mg/dm3]
 • Krzemionka [mg/dm3]
 • Mangan [mg/dm3]
 • Sód ([mg/dm3]
 • Potas [mg/dm3]
 • Jon amonowy [mg/dm3]
 • mikrobiologia

Rezultatem obecności w wodzie wielu z powyższych zanieczyszczeń jest wytrącanie się osadów na ściankach omywanych przez wodę urządzeń. W celu określenia składu osadu lub kamienia kotłowego niezbędna jest jego prawidłowa analiza. Na podstawie wieloletnich, praktycznych doświadczeń wykonujemy także analizy:

 • Osadów
 • Kamienia kotłowego
 • Pozostałych substancji nierozpuszczalnych w wodzie

Technicy laboranci naszej firmy wykonują bezpieczne i zgodne z Polskimi Normami badaniami dotyczącymi jakości wód i osadów. Badania wykonujemy zarówno bezpośrednio u klienta jak i w naszym firmowym laboratorium. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym krajowych jak i zagranicznych producentów: m.in.: Hach, Elmetron. Badania wykonujemy przy zastosowaniu technologii spektrometrycznych oraz spektrofotometrycznych. Skuteczny transfer wiedzy pomiędzy wysoko wykwalifikowanymi specjalistami gwarantuje rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów.