Systemy dla przemysłu

Woda przeznaczona na cele bytowo gospodarcze tylko w niewielkim stopniu może być wykorzystana w przemyśle stąd też jej skład różni się zdecydowanie i określają go odpowiednie normy branżowe. Woda tego typu używana jest w szeregu procesów technologicznych, procesach produkcyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach oraz budynkach użyteczności publicznej. W zakładach przemysłowych często używane są wody o różnej jakości, dostosowane do danego celu produkcyjnego. Inny system znajdzie zastosowanie w przypadku obiegów kotłowych, odmienny dla chłodniczych, a zupełnie odrębny dla przemysłu spożywczego. Stąd też układy oczyszczania wody na potrzeby przemysłowe mogą się od siebie zdecydowanie różnić.

Właściwy przebieg produkcji oraz jej odpowiednia wydajność wpływają na efekty końcowe, które zależne są od zastosowanego systemu uzdatniania specjalnie dobranego do danej aplikacji. Niewłaściwy dobór urządzeń może w efekcie końcowym doprowadzić do poważnej awarii skutkującej w najlepszym przypadku opóźnieniami w produkcji. Prawidłowy dobór systemu uzdatniania gwarantuje bezawaryjną i ekonomiczną pracę urządzeń.

    Do najczęściej spotykanych procesów oczyszczania wody na potrzeby przemysłowe zaliczyć można:

  • Filtracja wstępna – usuwanie zawiesin i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
  • Odżelazianie i odmanganianie – usuwanie żelaza i manganu
  • Wymiana jonowa – usuwanie substancji rozpuszczonych, najczęściej związków powodujących twardość
  • Demineralizacja – osiągnięcie wody o możliwie najwyższym stopniu czystości
  • Procesy membranowe – najczęściej używane do odsalania oraz produkcji wody ultraczystej
  • Dezynfekcja – niszczenie mikroorganizmów oraz zabezpieczenie dobrej jakości sanitarnej wody
  • Korekta chemiczna – końcowe ustabilizowanie parametrów wody
  • Odgazowanie – usunięcie rozpuszczonych w wodzie gazów