Kontakt

Administratorem danych osobowych jest firma Linke, ul. Raginisa 19/22, 71-625 Szczecin. Dane zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem
 
Linke Sp. z o. o.
ul. mjr. Władysława Raginisa 19/22
71-625 Szczecin
NIP: 851 326 22 58
REGON: 389498033
KRS: 0000912473
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
BDO: 000540659
Systemy dla przemysłu
M.: +48 608 204 208
Region południe
M.: +48 608 238 248