Odżelazianie i odmanganianie

Zwiększone stężenie żelaza i manganu najczęściej występuje w wodach podziemnych i infiltracyjnych, rzadziej w wodach powierzchniowych. Przyjmuje się, że większość wód pobieranych z głębokości do 100m. zawiera żelazo o stężeniu do 10mg/l, a mangan do 0,5mg/l. Niestety coraz częściej stwierdza się ich podwyższone stężenie, nawet w wodach pobieranych z mniejszych głębokości. W związku z powyższym, szczególnie w przypadku własnych ujęć istnieje potrzeba usuwania żelaza i manganu z wody przeznaczonej na cele bytowo gospodarcze oraz przemysłowe. Najczęściej podwyższone stężenie występuje w obu pierwiastkach jednocześnie, stąd też proces ich usuwania prowadzi się w jednym urządzeniu, pomimo tego, że schemat ich redukcji przebiega w sposób odmienny. Organizm ludzki potrzebuje żelaza do prawidłowego funkcjonowania jednak jego zbyt wysokie stężenie powoduje pogorszenie barwy wody, wzrost mętności, a na urządzeniach w wyniku wytrącania żelaza mogą odkładać się twarde lub maziste osady. Aby tego uniknąć należy przeprowadzić proces odżelaziania i odmanganiania, który polega na przeprowadzeniu rozpuszczalnych form żelaza w formy nierozpuszczalne i następnie zatrzymanie ich na odpowiednio dobranym złożu na drodze filtracji.

Przed wyborem właściwego procesu służącego do odżelaziania i odmanganiania wody należy przeprowadzić jej kompletną analizę fizykochemiczną. Na podstawie dokładnych wyników badań określa się w jakiej postaci i ilości występują dane pierwiastki po czym dobiera się właściwe urządzenia i rodzaj złoża. Urządzenia służące do odżelaziania i odmanganiania działają w sposób całkowicie automatyczny. Charakteryzują się wysoką niezawodnością i skutecznością w działaniu, niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat. Wielkość urządzeń można dobrać dowolnie, od zastosowań domowych poprzez instalacje przemysłowe o przepływach rzędu kilkudziesięciu m3 na godzinę.