Czyszczenie chemiczne membran

W trakcie standardowej pracy systemów membranowych, powierzchnie membran mają tendencję do zanieczyszczania się przez produkty znajdujące się w wodzie zasilającej. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń zalicza się: osady mineralne, tlenki metali, zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne i biologiczne.

Wstępne przygotowanie wody zasilającej oraz dozowanie środków chemicznych wpływa na ograniczenie, lecz nie eliminuje całkowicie powyższego zjawiska. Dodatkowo, zanieczyszczenia te mają tendencję do szybkiego narastania i jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie usunięte, w krótkim czasie mogą znacznie ograniczyć funkcjonalność układu. Skutkiem zanieczyszczenia powierzchni membran jest zmniejszenie przepływu permeatu, zmiana ciśnień i/lub wzrost zasolenia. Proces chemicznego czyszczenia powinien zostać przeprowadzony w przypadku stwierdzenia co najmniej jednego zjawiska z wymienionych:

– spadek znormalizowanego przepływu permeatu o 10%

– wzrost znormalizowanego zasolenia o 10%

– spadek znormalizowanego ciśnienia o 15%

Z uwagi na fakt, że zanieczyszczenia nie zawsze odkładają się równomiernie, może dojść do sytuacji, że membrany będą silnie zanieczyszczone, a powyższe parametry nie przekroczone. W związku z powyższym, w celu uzyskania pierwotnej wydajności membran oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji systemu membranowego niezwykle ważne jest przeprowadzanie regularnego procesu chemicznego czyszczenia. Ponieważ każda instalacja jest inna przyjmuje się, że akceptowalne jest czyszczenie systemu z częstotliwością od 3 do 12 miesięcy. Należy mieć na uwadze, że jeśli znormalizowane właściwości membran zmienią się o 30 – 50% nie ma gwarancji przywrócenia pierwotnej wydajności membran.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym i bezpiecznym przeprowadzaniem procesów chemicznego czyszczenia systemów membranowych. Z uwagi na fakt, że jesteśmy producentem środków chemicznych używanych podczas procesu chemicznego czyszczenia, gwarantujemy wykonanie usługi na najwyższym poziomie zapewniającym wysoką wydajność systemu po włączeniu go do pracy. Przeprowadzamy czyszczenia systemów zawierających membrany z octanu celulozy jak i kompozytowe, o średnicach: 2.5”, 3.8”, 4”, 6.3”, 8”, 8.3”. Prace wykonujemy przy zastosowaniu zintegrowanych układów CIP, a w przypadku ich braku przy użyciu naszych systemów czyszczących.

Prawidłowo i regularnie przeprowadzane czyszczenia chemiczne zapewniają wysoką jakość permeatu, zwiększają efektywność pracy membran oraz przedłużają ich żywotność. Wpływa to bezpośrednio na zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz wydłużenie okresów pomiędzy postojami serwisowymi urządzeń.