Demineralizacja

Demineralizacja jest procesem, który polega na całkowitym usunięciu z wody wszystkich rozpuszczonych soli w postaci kationów i anionów. Proces ten pozwala na uzyskanie możliwie najczystszej wody. W niektórych gałęziach produkcji wymagana jest woda o najwyższym stopniu czystości, czyli całkowicie zdemineralizowana, która zagwarantuje prawidłowe działania urządzeń. Zaliczyć tutaj można np.: przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, elektroniczny oraz oczywiście energetyczny. Demineralizację można przeprowadzać na wiele sposobów, jednak właściwą metodę można określić dopiero po dokonaniu pełnej analizy wody określającej zawartość rozpuszczonych soli. Dopiero po analizie fizykochemicznej, określeniu ilości niezbędnej wody, a także jej czystości istnieje możliwość doboru najbardziej efektywnej pod względem działania i kosztów metody. Do najczęściej stosowanych metod demineralizacyjnych należy wymiana jonowa oraz metody membranowe.

Najefektywniejszymi i najprostszymi urządzeniami do demineralizacji są wymieniacze jonowe działające na tej samej zasadzie co zmiękczacze. Proces demineralizacji polega jednak w tym przypadku na usunięciu w pierwszym etapie kationów, a w kolejnym rozpuszczonych w wodzie anionów. Proces wymiany jonowej przebiega najczęściej w układzie dwóch kolumn, w których znajdują się dwa różne złoża, bądź też spotyka się układy jednokolumnowe zawierające złoże mieszane. Prawidłowość funkcjonowania kolumn demineralizujących określa się na podstawie przewodności wody. W przypadku jej wzrostu należy wykonać regenerację kolumn, która po włączeniu przebiega w sposób całkowicie automatyczny. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia systemu demineralizacji do całkowicie automatycznego działania poprzez połączenie urządzeń z ciągłym pomiarem przewodności. W przypadku stwierdzenia zwiększenia zasolenia urządzenie w sposób automatyczny wykona regenerację. W celu zapewnienia najwyższej jakości oczyszczanej wody oraz ciągłej i bezpiecznej pracy urządzeń współpracujemy z najlepszymi producentami żywic jonowymiennych dostępnych na rynku.