Zmiękczanie

Woda przeznaczona do użytku domowego i przemysłowego powinna charakteryzować się odmiennymi parametrami. W przypadku zastosowań domowych powinna być ona umiarkowanie miękka to znaczy pozbawiona kationów wapnia i magnezu oraz innych pierwiastków niebezpiecznym w tym metali ciężkich. W przypadku wody przeznaczonej na cele przemysłowe powinna być ona całkowicie zmiękczona i pozbawiona w swoim składzie jakichkolwiek soli. Stąd też systemy zmiękczania wody są najczęściej spotykanymi urządzeniami, które nabierają pierwszoplanowego znaczenia, zarówno w domu jak i zakładzie przemysłowym. Im woda posiada wyższą twardość tym posiada więcej rozpuszczonych soli wapnia i magnezu, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wytrącanie się na powierzchniach urządzeń i instalacji groźnego kamienia. Skutkiem odkładania się kamienia jest przede wszystkim zmniejszenie przekroju czynnego, co prowadzi do utrudnienia przepływu nośnika ciepła. W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego zatrzymania przepływu wody, a jedynym wyjściem w tym przypadku okazuje się wymiana niesprawnych elementów i urządzeń. Największe straty ekonomiczne powoduje jednak osadzanie się kamienia na powierzchniach ogrzewalnych urządzeń pogarszając przewodzenie ciepła. Warstwa o grubości zaledwie 1mm powoduje w przybliżeniu straty energii rzędu 10%. Oprócz strat ciepła, pod powierzchnią kamienia dochodzi do przyspieszonej korozji podosadowej, która w końcowym etapie skutkuje uszkodzeniem powierzchni urządzeń. Stąd też właściwe zmiękczanie wody odgrywa tak ważną rolę, zarówno w domu jak i przemyśle. Zmiękczanie wody na drodze wymiany jonowej polega na jej przepływie przez warstwę wymieniacza jonowego, na którym zatrzymywane są jony wapnia i magnezu powodujące twardość. Dzięki rozbudowanej powierzchni wewnętrznej oraz dużej ilości kanalików wymieniacze jonowe są w stanie z przepływającej wody wychwycić jony wapnia i magnezu, a następnie zamienić je na jony sodu wbudowane w ich powierzchnię. W momencie, kiedy złoże nasyci się jonami powodującymi twardość musi ono zostać poddane regeneracji przy użyciu solanki. Jest to proces w pełni bezpieczny i polega na przepływie wody zawierającej roztwór solanki przez złoże, w wyniku którego jony wapnia i magnezu zamieniane są na jony sodu. Proces regeneracji przebiega w sposób całkowicie automatyczny, a po jego zakończeniu złoże odzyskuje pełną sprawność. Żywotność najlepszych złóż wynosi nawet kilkanaście lat ciągłej pracy.

Aby zmiękczacz pracował w bezpieczny i najbardziej wydajny sposób przed jego doborem niezbędne jest wykonanie badania wody w celu określenia jej twardości. Na podstawie badań oraz ilości zużywanej wody dobiera się optymalną ilość żywicy jonowymiennej oraz określa częstotliwość, z jaką powinna być wykonywana regeneracja. W przypadku niewłaściwych ustawień urządzenie może podawać twardą wodę lub regenerować się zbyt często nie wykorzystując całej swojej pojemności, co wpływa na zwiększone ilości regeneranta i wody. Specjaliści z naszej firmy na podstawie przeprowadzonych badań dobiorą optymalne urządzenie, zaprogramują je we właściwy sposób oraz zapewnią ciągłą, w pełni automatyczną i bezpieczną pracę. Zajmujemy się także serwisem już istniejących stacji zmiękczających.