Pompy dozujące

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne dozowanie chemikaliów w określonym czasie zastosowanie znajdują pompy dozujące. Stosuje się je najczęściej w celu dostosowaniu pH wody kotłowej, chłodniczej, procesowej oraz jako zabezpieczenie przed korozją i wytrącaniem się osadów. Pompy stanowią uzupełnienie systemów uzdatniania wody i służą do dozowania m.in.: inhibitorów korozji, flokulantów, środków dezynfekujących, biocydów i wielu innych roztworów chemikaliów. Zasada działania polega na zassaniu określonej ilości cieczy podczas wykonywania ruchu zwrotnego elementu wypierającego, następnie w momencie wyporu zassana ciecz zostaje wprowadzona do przewodu dozującego oraz dalej przez zawór zwrotny do instalacji. Najczęściej elementem tym jest membrana, której cykliczne ruchy wymuszane są przez działania elektromagnesu. Wydajność pompy można precyzyjnie zmieniać w zależności od nastaw długości skoku i ilości dawek w jednostce czasu. Sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje bardzo szerokie zastosowanie pomp oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Pompy dozujące są urządzeniami w pełni automatycznymi, a dzięki zastosowaniu wielu funkcji kontrolnych gwarantują ciągłą i bezpieczną pracę. Dzięki zastosowaniu zarówno cyfrowych jak i analogowych interfejsów komunikacyjnych istnieje możliwość integracji z już istniejącymi systemami, bez potrzeby stosowania dodatkowych przetworników sygnałów. W zależności od aplikacji istnieje możliwość zastosowania pompy o wydajności od kilku ml/h do nawet kilkudziesięciu m3/h. Pompy dozujące wykonane są z materiałów całkowicie odpornych na działanie chemikaliów oraz wyposażone są w czujniki poziomu cieczy zabezpieczające przed suchobiegiem. Dzięki swojej konstrukcji doskonale sprawdzają się w transporcie substancji o małej jak i zwiększonej lepkości, w miejscach gdzie niezbędny jest najwyższy poziom higieny, oraz precyzyjne dozowanie przez cały czas pracy.

W zależności od zastosowanego układu technologicznego oferujemy pompy różnych producentów dobrane do danej aplikacji. Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy przepływomierze impulsowe, które w połączeniu ze stacjami dozującymi tworzą automatyczne systemy do dawkowania środków chemicznych.