Serwis chemiczny układów

Konsekwencją niewłaściwej jakości wody dodatkowej są częściowe lub całkowite uszkodzenia urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych . W celach zapobiegawczych oraz ochronnych niezbędne jest, oprócz właściwego doboru urządzeń uzdatniających, ciągłe utrzymanie wymaganych przez producenta lub normy branżowe parametrów wody.

Wybór metody uzależniony jest od przeznaczenia wody oraz jej parametrów. Nasza firma prowadzi serwis wód znajdujących się w układach technologicznych, kotłowych, chłodzących oraz wszędzie tam, gdzie najwyższa jakość wody jest kwestią nadrzędną. Na podstawie przeprowadzanych badań laboratoryjnych dobieramy właściwy środek chemiczny oraz jego dokładną ilość służącą do osiągnięcia wymaganych parametrów wody. Należy pamiętać, że zarówno zbyt mała, ale także zbyt duża ilość środków chemicznych nie zapewni oczekiwanego rezultatu oraz może wpłynąć w sposób destruktywny na urządzenia znajdujące się w układzie. Nasi chemicy podstawowe badania wykonują na miejscu u klienta dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja na zmieniającą się jakość wody. W przypadku potrzeby przeprowadzenia szczegółowych badań wody realizujemy je w głównym laboratorium znajdującym się w Szczecinie.

Zapewniamy okresowe wizyty inżyniera chemika, a wraz z nimi analizę składu fizykochemicznego wody, kontrolę parametrów technologicznych, monitorowanie efektów działań w stosunku do poprzedniej wizyty, oraz na podstawie tych wszystkich działań optymalizację procesu uzdatniania. Po każdej wizycie sporządzamy raport serwisowy dotyczący bieżących parametrów wody, a w przypadku ewentualnych odstępstw od normy zalecenia w celach naprawczych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące opieką serwisową zarówno nowe jak i już istniejące instalacje technologiczne. Gwarantujemy pełne wsparcie merytoryczne i technologiczne.