Dezynfekcja

Wody powierzchniowe i płytkie wody podziemne mogą zawierać wirusy, bakterie i ich formy przetrwalnikowe oraz pasożyty, a także drobnoustroje tworzące w powiązaniu biofilmy. Zgodnie z przepisami woda przeznaczona na cele bytowo gospodarcze, ale także na cele przemysłowe powinna zostać poddana dezynfekcji. Przemysł spożywczy, mięsny, piwowarski, rozlewnie napojów, a także baseny kąpielowe, uzdrowiska oraz obiegi chłodnicze muszą gwarantować ciągły dostęp do wody pozbawionej substancji chorobotwórczych. Procesy dezynfekcji mogą przebiegać na wiele sposobów np.: poprzez promieniowanie UV, działanie chemiczne lub wysoką temperaturę. Zniszczenie mikroorganizmów zależy od rodzaju środka dezynfekującego, jego stężenia i czasu działania oraz właściwej odporności zarazków. Dobór metody jest uzależniony od rodzaju występujących mikroorganizmów, zasady ich eliminacji oraz miejsca, w którym jest przeprowadzana dezynfekcja. Najczęściej spotykanymi metodami dezynfekcji wody są metody chemiczne polegające na dawkowaniu silnych utleniaczy np.: chlor i jego związki. Tego typu metody stosuje się np. w przypadku dezynfekcji sieci rozdzielczych lub basenów, w przypadku domków jednorodzinnych stosowane są najczęściej metody nie zawierające chemikaliów. W przypadku jednak, kiedy w domu jednorodzinnym pojawia się nieprzyjemny zapach siarkowodoru niezbędna jest dezynfekcja przy użyciu środków chemicznych. Doskonałą alternatywą do środków chemicznych jest technologia promieniowania ultrafioletowego, która została pozyskana z naturalnego działania światła słonecznego. Światło ultrafioletowe to światło o bardzo wysokich poziomach energii zawierających się w zakresie 200-400nm, z czego najbardziej efektywne w procesie dezynfekcji są fale o długości 254nm. Na skutek silnego promieniowania fale docierają bezpośrednio do mikroorganizmów, gdzie pochłaniane są przez struktury genetyczne komórek, w wyniku czego następuje zniekształcenie w budowie DNA uniemożliwiające proces jego ponownego odtworzenia. W wyniku stosowania technologii UV możliwe jest zniszczenie zaledwie w ciągu kilku sekund ponad 99,99% wszystkich czynników chorobotwórczych. Dzięki gęstemu upakowaniu lamp istnieje możliwość oczyszczenia wody nawet o niskiej przepuszczalności promieni UV, dzięki temu w sposób swobodny można dezynfekować zarówno wodę, ścieki oczyszczone, wodę po procesach technicznych jak i substancje lepkie np.: syrop cukrowy. W najnowszych modelach urządzeń dostępne są także opcjonalne automatyczne systemy czyszczące oraz regulatory dawki promieniowania UV. System czyszczący zapobiega powstawaniu osadu na kwarcowych rurach osłonowych w wyniku czego nie ma potrzeby ich ręcznego czyszczenia. Regulator dawki promieniowania zapewnia oszczędności eksploatacyjne związane z dokładnym dopasowaniem mocy UV do jakości i natężenia przepływu wody. Dzięki temu nie ma możliwości zastosowania zbyt dużej dawki promieniowania UV ponieważ jest ona w sposób ciągły kontrolowana.

W wyniku stosowania technologii promieniowana UV nie powstają produkty uboczne dezynfekcji, w wodzie nie stwierdza się szkodliwych chemikaliów ani ich pochodnych, oraz co się z tym bezpośrednio wiąże nie zmienia ona swojego smaku ani zapachu.

Nasi inżynierowie chemicy zajmują się profesjonalnymi i bezpiecznymi metodami dezynfekcji, które znalazły zastosowanie:

  • Systemy domowe – dezynfekcja instalacji ciepłej i zimnej wody, zbiorników CWU, usuwanie przykrego zapachu, usuwanie bakterii Legionella
  • Systemy przemysłowe – dezynfekcja instalacji ciepłej i zimnej wody, wody procesowej, wody chłodniczej
  • Systemy dla żeglugi – dezynfekcja wody balastowej i ścieków

 

Tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań istnieje możliwość doboru skutecznej metody dezynfekcji. Prawidłowe postępowanie przy wyborze metody i sposobu przeprowadzenia procesu decyduje o jego skuteczności i bezpieczeństwie przy dalszej eksploatacji.