Filtracja mechaniczna

Filtracja jest procesem, dzięki któremu można usunąć z wody nierozpuszczone cząstki o średnicy większej niż 0,1µm. Podczas procesu filtracji woda przepływa w określonym kierunku z odpowiednią prędkością przez porowaty materiał filtracyjny. Filtracja mechaniczna ma na celu usunięcie z wody zawiesin i powiązanych z nimi zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, blaszki rdzy, włókna itp. Ten stopień filtracji ma na celu odciążenie następujących dalej urządzeń uzdatniających wodę oraz zabezpieczenie ich i dalszej instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem. Filtrację mechaniczną stosuje się wykorzystując różne techniki i materiały filtracyjne, z czego najczęściej stosowane są:

  • Filtry narurowe z wymiennymi wkładami – skuteczność filtracji uzależniona jest od zastosowanego wkładu filtracyjnego, który okresowo należy wymieniać. Posiadają dużą dokładność filtracji zaczynającą się od 0,1 µm. jednak ze względu na swoją budowę i zasadę działania mają ograniczony przepływ.
  • Filtry narurowe z płukaniem przeciwprądowym – skuteczność filtracji uzależniona jest od zastosowanej siatki filtracyjnej. Filtry tego typu działają w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Filtr posiada na wejściu i wyjściu wody manometr, który przy różnicy ciśnień spowodowanej zabrudzeniem siatki, automatycznie załącza płukanie wsteczne. W przypadku działania półautomatycznego płukanie należy uruchomić ręcznie. Posiadają one mniejszą dokładność filtracji niż filtry z wymiennymi wkładami, która zaczyna się od 10 µm. Ze względu na zasadę działania posiadają większy przepływ stąd mogą być stosowane w przemyśle.
  • Filtry mechaniczne o dużej wydajności – wysokowydajne filtry osadnikowe ze stali nierdzewnej. Skuteczność filtracji uzależniona jest od zastosowanego wkładu filtracyjnego i zaczyna się od 1 µm. Wkłady filtracyjne należy okresowo wymieniać. Dzięki swojej budowie, odporności na korozję oraz brakiem problemów z zapowietrzaniem się, doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych, gdzie wymagany jest duży przepływ wody rzędu kilkudziesięciu m3 na godzinę i mały spadek ciśnienia.
  • Filtry mechaniczne ze złożem filtracyjnym – w zależności od zastosowania posiadają specjalne złoża filtracyjne, które mogą być wykorzystywane przez wiele lat. Zanieczyszczenia zatrzymane na złożu usuwane sią z niego podczas płukania, które może być wykonywane w sposób automatyczny lub ręczny. Dzięki swojej budowie charakteryzują się wysoką niezawodnością i skutecznością pracy oraz posiadają duży przepływ wody przy niewielkim spadku ciśnienia.