Złoża filtracyjne

Jednym z czynników wpływających na zwiększone koszty inwestycyjne przy budowie stacji uzdatniania wody jest prawidłowa wielkość urządzeń technologicznych, w szczególności filtrów. Minimalizacja ich rozmiarów jest uzależniona od maksymalnej prędkości filtracji, która jest bezpośrednio związana z szybkością procesów technologicznych zachodzących na złożu filtracyjnym, która to z kolei zależy od własności zastosowanych materiałów filtracyjnych. Jednoznacznie można stwierdzić, że dobór właściwych materiałów filtracyjnych wraz z prawidłową metodą uzdatniania może mieć wpływ na:

 • Zwiększenie szybkości filtracji, co powoduje bezpośrednie zmniejszenie wielkości urządzeń
 • Eliminację urządzeń służących do napowietrzania wody
 • Ograniczenie niektórych zabiegów technologicznych przygotowujących wodę jak np. dozowanie utleniaczy
 • Wydłużenie czasu pracy złóż filtracyjnych
 • Wydłużenie czasu trwania cykli filtracyjnych pomiędzy płukaniami
 • Podwyższenie jakości wody uzdatnionej

Z powyższych powodów oprócz klasycznych minerałów takich jak piasek kwarcowy lub żwir, do budowy filtrów stosuje się wiele różnorodnych materiałów w postaci kruszyw naturalnych lub sztucznych, dodatkowo często formowanych w złoża wielowarstwowe. Dobór odpowiednich materiałów wykazujących się wysoką sprawnością technologiczną stanowi jednak duże wyzwanie zarówno dla wielkich, jak i małych systemów uzdatniania. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku małych instalacji, znajdujących się np. w domach jednorodzinnych, gdzie powinny zostać zastosowane materiały filtracyjne nie wymagające dodatkowych zabiegów technologicznych lub zapewniające bezobsługowe działanie urządzeń. W związku z powyższym przy wyborze odpowiedniego materiału filtracyjnego pod uwagę należy wziąć szereg własności takich jak: strukturę, gęstość, skład, odporność na ścieranie i kruszenie, odporność na działanie kwasów i zasad oraz oczywiście skład wody surowej.

  Podstawowe minerały i materiały filtracyjne:

 • Antracyt – usuwanie żelaza i manganu, krzemionki, rozproszonych zawiesin i zmętnienia
 • Bazalt – usuwanie żelaza, manganu, fosforu oraz azotu, koloidalnych i zawieszonych substancji powodujących zmętnienie
 • Chalcedonit – usuwanie żelaza
 • Diatomit – klarowanie wody zawierającej cząstki koloidalne, adsorpcja zemulgowanych oleju i węglowodorów
 • Dolomit – usuwanie żelaza i manganu, mętności, filtrowanie przemysłowych wód chłodniczych i technologicznych
 • Glaukonit – w połączeniu z KMnO4 usuwanie żelaza, manganu, siarkowodoru
 • Granit – reedukacja żelaza ogólnego, doczyszczanie wody w filtrach wielowarstwowych
 • Magnezyt – usuwanie żelaza, manganu, odkwaszanie wody
 • Piasek kwarcowy – usuwanie żelaza, manganu
 • Węgiel aktywny – usuwanie z wody substancji trudnousuwalnych, substancji organicznych, siarkowodoru, chloru