Systemy dla domu

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę projektów związanych z uzdatnianiem wody, zarówno w zakresie analizy laboratoryjnej, projektu i doboru urządzeń, wykonawstwa instalacji wraz z systemem uzdatniania oraz późniejszego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Dodatkowo, bazując na doświadczeniu w produkcji preparatów do korekcji parametrów wody przemysłowej, jesteśmy wyłącznym producentem produktów z serii LHS zapewniających skuteczne i bezpieczne funkcjonowanie obiegów grzewczo-chłodniczych w gospodarstwach domowych. Preparaty znajdują szerokie zastosowanie w kompleksowej ochronie obiegów przed procesami korozyjnymi i wytrącaniem osadów

W związku z różnym przeznaczeniem wody na cele bytowo-gospodarcze, różne są także warunki jej stawiane, które najczęściej określane są przez normy branżowe lub rozporządzenia. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7. grudnia 2017 roku. Analiza ilości oraz dopuszczalnych wartości normowanych parametrów wskazuje, że wraz z upływem lat następuje systematyczne zwiększanie poziomu zanieczyszczeń, w związku z czym praktycznie wszystkie wody naturalne przed ich wykorzystaniem powinny zostać odpowiednio uzdatnione.

Należy mieć na uwadze, że wymagania określone w rozporządzeniu dotyczą zarówno wody pobieranej z indywidualnych ujęć wody, jak i urządzeń wodociągowych, cystern i kontenerów oraz zbiorników w środkach transportu pasażerskiego. Pomimo tego, że na zakładach wodociągowych ciąży obowiązek dostarczenia wody o jakości przeznaczonej do spożycia, to jednak charakteryzuje się ona z reguły podwyższoną twardością oraz może posiadać zanieczyszczenia powstałe np.: w trakcie remontów lub korozji istniejącej instalacji. Stąd też coraz większą uwagę przykłada się do oczyszczania wody wodociągowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Obecny stan wiedzy technicznej pozwala na oczyszczenie każdej wody, a rodzaj stosowanych układów uzdatniania zależy od parametrów, które chcemy usunąć. Ze względu na zmienność wody, wybór sposobu uzdatniania musi być poprzedzony analizą jej poszczególnych parametrów, ich zmienności, charakterystyką instalacji oraz w przypadku „trudnych” wód badaniami technologicznymi usuwania zanieczyszczeń. Dopiero po przeprowadzeniu dokładnych badań można dokonać właściwego wyboru systemu uzdatniania zapewniającego skuteczną i bezpieczną pracę systemu.

    • Najczęściej spotykane procesy oczyszczania wody na potrzeby pitne w gospodarstwach domowych:
  • Filtracja wstępna – usuwanie zawiesin i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
  • Odżelazianie i odmanganianie – usuwanie żelaza i manganu
  • Wymiana jonowa – usuwanie substancji rozpuszczonych, najczęściej związków powodujących twardość
  • Procesy membranowe – odsalanie i produkcja wody ultraczystej
  • Dezynfekcja – zabezpieczenie dobrej jakości sanitarnej wody