Konserwacja postojowa

LCS 1425: Produkt kompleksowo chroniący układy technologiczne w trakcie mokrej konserwacji postojowej. Preparat tworzy na wszystkich powierzchniach mających kontakt z wodą, parą i kondensatem monomolekularny film ochronny, zabezpieczający je przed korozyjnym środowiskiem na okres do 6 miesięcy. Produkt zapewnia także kompletną ochronę układów zawierających miedź lub jej stopy.
LCS 1426: Multifunkcjonalny produkt kompleksowo chroniący układy technologiczne w trakcie suchej konserwacji postojowej. Preparat tworzy na wszystkich powierzchniach mających kontakt z wodą, parą i kondensatem monomolekularny film ochronny, zabezpieczający je przed korozyjnym środowiskiem na okres do 6 miesięcy. Produkt zapewnia także kompletną ochronę układów zawierających miedź lub jej stopy. Nie wymaga dodatkowej korekty poziomu pH. Znajduje także zastosowanie jako uniwersalny inhibitor korozji.
LCS 1427: Multifunkcjonalny produkt kompleksowo chroniący układy technologiczne w trakcie suchej i mokrej konserwacji postojowej. Preparat tworzy na wszystkich powierzchniach mających kontakt z wodą, parą i kondensatem monomolekularny film ochronny, zabezpieczający je przed korozyjnym środowiskiem na okres do 6 miesięcy. Produkt zapewnia także kompletną ochronę układów zawierających miedź lub jej stopy. Powinien być stosowany razem ze środkami alkalizującymi. Dodatkowo znajduje zastosowanie jako uniwersalny inhibitor korozji.